Ženy slánského Sokola se již tradičně zapojily do nácviku sletové skladby, tím spíš, že se ten letošní slet řadil k oslavám 100 výročí vzniku samostatného Československa.

Na parketách slánské sokolovny od září loňského roku začalo 32 dívek a žen s nácvikem půvabné taneční skladby Ženobraní. Její autorky Kateřina a Magdalena Matušinské pracovaly s prvky lidových tanců a použily také vlastní pohybové nápady. V jejich originální a velmi působivé choreografii rozkvetl stadion v Edenu oranžovou barvou květů, kruhů, vln a diagonál.

Od samého začátku se naše cvičenky pro skladbu nadchly a neodradila je ani obtížnost tohoto tance. Před veřejností zatančily již koncem letošního dubna v Rakovníku a 26. května na Župním sletu v Kladně.

Pak už je čekaly jen poslední přípravy a odjezd do Prahy na XVI. všesokolský slet.

Nadšení, krása, přátelství – naše Praha!

V neděli 1. července jsme v průvodu prošly na Staroměstské náměstí a odpoledne nás v Katedrále čekala sokolská mše, celebrovaná kardinálem Dukou.

Od pondělka pak vypuklo společné zkoušení všech částí vystoupení. Byla to dřina, ale stálo to za to. Za odměnu jsme ve volných chvílích sledovaly vystoupení na pódiích, roztroušených po Praze, některá byla také v Národním divadle a v O2 aréně jsme zhlédly představení Sokol Gala. To přenášela i Česká televize.

Pak přišel čtvrtek 5. a pátek 6. července. Už je to tady! Ukážeme, co jsme celý rok nacvičovaly a jaká je to krása.

Na edenský trávník jsme vstoupily za tónů hudby skupiny Čechomor a začaly tančit. Celá plocha se rozvlnila v tříčtvrtečním rytmu.

Souznění tanečnic a publika bylo jedinečné, při závěrečném potlesku jsme měly slzy v očích. Byl to obrovský zážitek!

Nesmím ale zapomenout na vzájemnost sokolských cvičenců. Podporovali jsme se při zkouškách i vystoupeních, oceňovali jsme výkony mužů, žen i dětí a užívali si pozitivní energie, která ze všech účastníků přímo čišela.

Slet byl nádherný, sokolové úžasní, Praha překrásná!

Co víc si přát? Ať se ve zdraví sejdeme na XVII. všesokolském sletu 2024.

Nazdar!

Martina Hortová a LiD

Ženy slánského Sokola cvičily na XVI. všesokolském sletu v Praze