Hned dvě víkendové akce zasvětili slánští Sokolové svým republikovým akcím.

Tou první byla Sokolská plavba po Vltavě. Čtyři z našich sokolíků z oddílu mladšího žactva se spolu s cvičitelkou Katkou Zápotockou, účastnili v sobotu 23. září programu předcházejícímu plavbě na parníku. V úvodní části dne uctili naši zástupci památku zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše položením květin u jeho pomníku, za účasti starostky ČOS sestry Hany Moučkové. Děti měly od rána nabitý program v areálu Tyršova domu, který ve večerních hodinách vyvrcholil plavbou po Vltavě. Během dne si děti moly vyzkoušet Airtrack a jeho možnosti a při jízdě vláčkem poznat chlouby a krásy našeho hlavního města. Večerní tombola pak završila celý den, který byl odměnou pro všechny zúčastněné.

V neděli 24. 9. přebírali slánští sokolíci sokolskou štafetu. Tato štafeta je tradičním propojením celé naší země na počátku cvičebního roku a startuje přípravu České obce sokolské na XVI. všesokolský slet 2018. První štafety se stuhami sokolských žup vyběhly v pátek 22. 9. 2017. Během soboty pak připojily své symboly další župy a poslaly je do Prahy. Do Slaného dorazila štafeta v neděli 23. 9. na cestě z Roudnice. Převzali jsme ji z Velvar u slánské sokolovny, která letos oslavila 120 výročí svého otevření. Členové štafety z oddílu mladšího žactva sokolské všestrannosti pod vedením sestry jednatelky Martiny Hortové proběhli se štafetovým kolíkem ulici Třebízského a pěší zónou na slánské náměstí k soše T. G. Masaryka, kde ji převzali zástupci župy Budečské. Ze Slaného pak putovala štafeta do Hájku, kde ji přebírali zástupci župy Podbělohorské. Trasy jednotlivých štafet se sbíhaly do Prahy, kde se v 18 hodin setkaly v Tyršově domě a odstartovaly tím sokolský sletový rok.

Ženy slánského Sokola nacvičují pro XVI. všesokolský slet půvabnou skladbu Ženobraní na hudbu skupiny Čechomor.

S poděkováním našim zástupcům za účast při obou akcích

Pro Slánské listy č. 8/2017

Libor Dobner

Sletová štafeta před slánskou sokolovnou. Dospělí zleva: nahoře župní náčelník Michal Hrotík, pod ním župní organizátorka štafety Marie Novohradská, župní vzdělavatelka Alena Kottová, starosta župy Budečské Miroslav David a jednatelka slánského Sokola Martina Hortová.

Slánští sokolíci se starostkou ČOS ses. Hanou Moučkovou u pomníku Miroslava Tyrše.