Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

Již 27. Valná hromada obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Slaný se konala 22. března 2017 v sále restaurace Na Skalkách. V hodnotící zprávě konstatoval starosta TJ Libor Dobner, že členská základna čítala k 31. 12. 2016 celkem 526 členů, z toho 205 dospělých a 321 dětí a mládeže, což je o 44 členů více než v roce 2015. Největší podíl na této základně, 385 členů,  má odbor Sokolské všestrannosti ve svých oddílech Rodiče a děti, Nejmladší žactvo, Mladší a Starší žactvo, Dorosty, Ženy, Zdravotní tělocvik a nově ustavený oddíl atletiky. Oddíl karate s 83 členy, dále volejbal 36 členů a nohejbal 22 členů.

Úkoly stanovené minulou Valnou hromadou byly splněny. Byla provedena první etapa zateplení budovy a to snížením stropu v šatně karate a letních míčových sportů, byla předsazena plastová okna na východní straně velké tělocvičny a byly odkopány sokly na obvodu základů budovy, tak, aby zdivo budovy postupně prosýchalo, před finálními zateplovacími obklady. V budově byl k užívání nově rekonstruovány prostory bývalého Fitka a Solária, byly opraveny oboje vchodové dveře atd.

Pro oddíl karate byly zakoupeny zbývají části tatami a uhrazena cesta na letní soustředění s pomocí pětitísícového grantu MěÚ. Pro odbor Sokolské všestrannosti byl zakoupen odrazový můstek, ultralehká žíněnka, multifunkční set a další drobné sportovní potřeby. V žádosti o grant MěÚ jsem pro letošní rok požádali o 8 tisíc Kč na dresy mladých nohejbalistů.

Z tradičních zábav pro děti jsme uspořádali Den dětí na kurtech, tři mikulášské nadílky a tradiční Dětské karnevalové Šibřinky.

Na koci loňského roku  jsme neúspěšně žádali o grant RWE na zateplení budovy. Takže musíme počkat na vyhlášení grantu příště.

Pro letošní rok nás čeká rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně, včetně bývalých vchodových dveří na kurty a další drobné opravy.

V  září chceme v malém posezení oslavit významné výročí naší TJ  a to 120 let od otevření budovy slánské sokolovny.

Vyzvednuta byla činnost oddílu karate, který přivezl řadu medailí z různých turnajů, včetně Mistrovství republiky. Oddíl nohejbalu vyhrál Krajský přebor a v kvalifikaci postoupil do II. ligy. Nejlepším hráčem kraje byl vyhlášen Jakub Beránek. Také oddíly Sokolské všestrannosti velmi úspěšně závodily ve svých župních, oblastních a republikových přeborech.

V závěru Valné hromady poděkoval starosta všem členům výboru, cvičitelům, cvičitelkám, trenérům a pomahatelkám za velmi dobrou dosavadní práci a stejně tak všem, kteří se velkou měrou zasloužili o opravy a rekonstrukce budovy. Konstatoval, že činnost, provoz, opravy a údržbu by TJ nemohla zajistit bez finanční podpory MěÚ Slaný a dotací od Krajského úřadu, od  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od  České obce Sokolské. LiD


Z valné hromady