Vnější havarovanou zeď mezi kurty slánské sokolovny a ulicí Fügnerovou, se nám podařilo úplně rekonstruovat v roce 2012, za velké finanční podpory zprostředkované Přemyslovskými středními Čechami z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Tato rekonstrukce nám mimo jiné pomohla rozšířit stávající sportoviště o cca 120 m2.

V letošních prázdninových a poprázdninových měsících jsme přistavěli na kurtech druhý sklad, tentokrát na nářadí pro úpravu kurtů, byla opravena a proti zatékání odizolována letní šatna a byly zřízeny drenáže a svody u zdi přísálí až k bočnímu vchodu do sokolovny. Vybourány a vyvezeny byly také zbytky starého zdiva původního západního obezdění kurtů.

Trvajícím problémem zůstávala druhá – protější strana letního sportoviště, sousedící s prostorami někdejšího dřevařství rodiny Čížkovy a pozdější velkoprodejny Stavebnin. Celá plocha je nyní

Síť na kurtech

Nechali jsme vypracovat nabídku na zasíťování západní strany letního sportoviště a pak už zbývalo jen získat potřebné finance. Požádali jsme o poskytnutí účelové dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a byli jsme vyslyšeni. Peněžitý příspěvek ve výši 29.000,-- Kč nám pomohl dokončit úpravy letního sportoviště. využívána jako parkoviště a zejména při mistrovských utkání našich nohejbalistů docházelo k častému zakopnutí míčů do sousedství, kde mimo jiné hrozilo poškození zaparkovaných vozidel.

Je tedy zasíťováno a pro letošní rok jsme  údržbu a rekonstrukce sokolovny a přilehlých ploch prakticky ukončili. Zbývá už jen několik drobných oprav pod střešními parapety a žlaby na hlavní budově.

Poděkování za přípravu a zajištění všech prací patří firmě Leoš Skok.

Libor Dobner, starosta TJ Sokol Slaný