Doba masopustního veselí a plesání skončila Prvním slánským Masopustem, konaným 1. března. Velmi dobře navštívenou masopustní akcí byly Sokolské dětské šibřinky. Co ale sokolské Šibřinky, které přetrvaly ve Slaném již skoro 150 let, byly? Pojďme si o nich povyprávět a na jejich příkladu si připomenout, jak se společenské zábavy, plesy a karnevaly ve Slaném postupně rozvíjely.

Ve druhé polovině 19. století určovalo slánský společenský život jen několik málo spolků a jednalo se také spíš o menší zábavné akce určené členům pořádajících korporací, jejich přátelům a známým.

V šedesátých letech 19. století přibyla mezi pořadatele tanečních zábav také roku 1865 ustavená Tělocvičná jednota Sokol Slaný, s jejímž vznikem se v názvosloví tehdejšího společenského života objevil také nový termín „šibřinky“. Abychom si ozřejmili skutečný význam tohoto slova, musíme zalistovat v Ottově Naučném slovníku, kde se u hesla ŠIBŘINKY píše: V staré mluvě české (z napodobení vrabčího hlasu) tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky. Jindřichem Fügnerem použito k pojmenování veselých maškarních zábav sokolských, jež roku 1865 poprvé v Sokolně pražské byly uspořádány.

Sokolských plesů - tedy ještě ne karnevalových šibřinek, ale civilních tanečních zábav, uspořádali slánští Sokolové od svého založení v roce 1865 několik. Ten první se uskutečnil ještě ve starém sále hotelu Bílý beránek 10. ledna 1866.

První maškarní sokolské šibřinky se sokolové odvážili uspořádat 19. února 1868. Konaly se ve „skrovných spolkových místnostech hostince U zlatého jablka. Návštěva nebyla valná a odpovídající byl i výnos. Nový druh taneční zábavy byl ale veřejností přijat a druhé sokolské šibřinky, uspořádané 3. února 1869 u Bílého beránka patřily zřejmě k nejznamenitější zábavě roku. Soudobá zpráva k tomu konstatuje: Tenkráte hraběcí adjunkt bratr Čestmír Vondráček objednal z Prahy od žida Abelesa 23 masky za 52 zlatých. Masky byly ohromné a byly jen pro bratry! Muzikanti dostali po plechovém nose, aby byli aspoň částečně maskováni.

Ale šibřinkám se dlouhá léta vůbec nedařilo. V osmdesátých letech měly podstatně větší oblibu tzv.kateřinské nebo silvestrovské zábavy, i když s programy ne vždy nejvhodnějšími. V soudobém tisku byl termín šibřinky také často vystřídán názvem věneček slánského Sokola, nebo kostýmní věneček a na konci osmdesátých let to byly také Grandšvandy. Jejich účastníci byli také v maskách a vedle tance tu pro ně byl připraven bohatý program se šprýmy, vtipy, laškováním, různými krkolomnými, frmólními a šaškovitými výstupy. Grandšvandy byly pořádány ve spolupráci Sokola s Bruslařským klubem.O slánských šibřinkách

18. šibřinky byly prvními, které se konaly v nové sokolovně, a soudobá zpráva o nich vypovídá následující:

Šibřinky Sokola slanského, dne 23.ledna 1898 pořádané, zůstavily po sobě zajisté v každém z účastníků příjemnou upomínku na dlouhý čas. Velice četná návštěva, svěží veselí a srdečná, upřímná zábava dosvědčovaly, že výbor Sokola a Družstva přičinil se ze všech svých sil, aby zajistil šibřinkám náležitý úspěch. A snaha jeho setkala se také s plným zdarem...

Řadu šibřinek v novém věku přerušila až 1. světová válka. Poslední předválečné 34. šibřinky se uskutečnily 11. ledna 1914.

V prvním roce nové republiky nahradila šibřinkovou zábavu 1. února 1919 „národní beseda“ ve slovanských krojích ale hned nato se řetěz šibřinek napojil 35. šibřinkami, konanými 1. února 1920 za účasti hudby čsl. námořnictva z Litoměřic. A řada šibřinek se rozvíjela dál, ve stále pestřejších námětech a kulisách.

Od března 1939 slánský Sokol pouze živořil a 13. dubna 1941 byl zakázán.

K obnově šibřinek se sokolové dostali až 2. února 1946. Mezi nejskvělejší patřily zřejmě následné 56 šibřinky z roku 1947. Podle pamětníků se šibřinky konaly ještě v roce 1948 a zatím poslední 57. v roce 1949.

Po obnovení slánského Sokola v roce 1991 se slánští sokolové rozhodli navázat na tuto tradici šibřinkami dětskými. První se uskutečnily v únoru 1992 a sokolovna praskala ve švech.

O slánských šibřinkách

Ve čtvrtek 27. února 2014 se konaly již 22. Dětské karnevalové šibřinky a je jen potěšující, že byly opět velmi dobře navštívené.

Libor Dobner