Tělocvičná jednota Sokol Slaný je nejstarším sportovním klubem s nejstarším sportovním zařízením v regionu vůbec. Spolek byl ustaven v roce 1865 a v příštím roce oslaví kulaté, již 150 výročí. Sokolovna je z roku 1897 a slánským sportovcům, malým i velkým, slouží s krátkou vynucenou protektorátní přestávkou celkem 117 let.

TJ Sokol Slaný každoročně vynakládá dost značné finanční částky na údržbu svého sportovního zařízení. Předloni to byla nákladná rekonstrukce ohradní zdi kurtů, loni kompletní oprava střechy a klempířských prvků, vymalování stropu velké tělocvičny a další etapa rekonstrukcí ochozů na kurtech. V základní údržbě a rekonstrukcích našeho sportovního zařízení bychom rádi pokračovali i nadále. Finančně nás ale likvidují stále se zvyšující ceny energií a vody, bez kterých je ale provoz sokolovny nemožný. Obracíme se proto k Vám, naši spoluobčané ze Slaného a okolí, ať již naše zařízení využíváte nebo ne, o jakoukoliv finanční výpomoc, kterou bychom mohli použít do dalších údržeb a rekonstrukcí sokolovny.

Číslo účtu slánského Sokola: 248784814/0300

Protihodnotou nabízíme reklamní plochy na ochozu galerie velké tělocvičny, na budově sokolovny popřípadě na ohradní zdi přilehlých kurtů a na našich internetových stránkách.

Kontakt: Libor Dobner, 604 707 624

Korunky pro Sokol Slaný