Slánský Sokol ve staronovém složení

Ve středu 13. března se bratři a sestry - slánští Sokolové sešli k již 23. Valné hromadě obnovené Tělocvičné jednoty Sokol Slaný. Byla to valná hromada volební, která měla zvolit starostu a výbor TJ pro další tři roky.

Valnou hromadu vedl za přípravný výbor dosavadní starosta Libor Dobner, spolu s místostarostou Josefem Chodorou, jednatelkou Martinou Hortovou a náčelnicí Karlou Kroufkovou. Účast byla velmi dobrá, sešlo se, včetně hostů ze župy Budečské celkem 42 účastníků.

Br. Dobner přednesl Valné hromadě zprávu o činnosti výboru za uplynulé období, seznámil účastníky se záměry TJ pro nejbližší příští období a předal novou kandidátku. Se zprávou revizní komise navázal její předseda Miroslav Veselý. Ve svých vystoupeních pak zprávy přednesli za Sokolskou Všestrannost náčelnice Karla Kroufková a cvičitelka Sylva Ničová, za oddíl karate předseda Robert Rous, za oddíl odbíjené Pavlína Tomasková a Miroslav Veselý a za nohejbal předseda Jiří Beránek.

Vdiskusi pak vystoupila tajemnice Sokolské župy Budečské  ke které naše sokolská jednota patří, Jana Kučerová, která mimo jiné seznámila publikum se stávající situací v České obci Sokolské. V krátké zdravici pak vystoupila místostarostka župy Marie Vencová a nový župní předseda odboru sportů, exslaňák Arnošt Staněk.Slánský Sokol ve staronovém složení

V následných volbách byl jednohlasně zvolen navržený výbor, který se od toho dřívějšího vlastně nelišil. Takže starostou TJ zůstává pro další tříleté období Libor Dobner, místostarostou Josef Chodora, jednatelkou Martina Hortová, pokladní Jiřina Jarochová, vzdělavatelkou Daniela Králová, matrikářkou Milena Ortmannová a čestnými členy výboru Vlasta Šnajdrová a Jiří Ruml. Dalšími členy výboru jsou na Sokolskou všestrannost náčelnice Karla Kroufková a cvičitelky a cvičitelé Jaroslacva Ekewrtová, Sylva Ničová, Dana Zmátlíková, Martin Ševic, Václav Trůneček, Jana Kučerová, Radka Pospíšilová, Ondřej Polanský, Soňa Šumová a další ze cvičitelského a pomahatelského sboru dle potřeby jednotlivých oddílů. Za sportovní oddíly jsou ve výboru karatisté Robert Rous a Petr Mráček, nohejbalisté Jiří Beránek a Jiří Lidický a volejbalisté Pavlína Tomasková, Edita Mufová, Stanislav Krejza, Leoš Skok a Karel Rank. Kontrolní komise bude nadále pracovat ve složení Miroslav Veselý a Eva Kolářová. Zvoleni byli také delegáti pro Župní Valnou hromadu, která se bude konat 21. dubna v Malíkovicích.

O dění ve slánském Sokole vás budeme i nadále pravidelně informovat.

LiD