Tělocvičná jednota Sokol Slaný

Třebízského 625, 274 01 Slaný
IČO: 487 07 376
registrována v ČOS od roku 1991
číslo župy a TJ 1404
Sokolská župa Budečská se sídlem v Kladně

1 Libor Dobner Starosta +420604707624
2 Josef Chodora Místostarosta +420724915268
3 Martina Hortová Jednatelka +420731467699
4 Soňa Šumová Náčelnice +420603104692
5 Webmaster Webmaster